View more. Mahusay ang paggamit ng pagpapalit-koda kung napapanatili ang paggamit ng isang wika. mga kontribusyon na may angkop na. iyan, kaibigan! Xw =4.93, sd=0.26). Proclamation by President Quezon of Tagalog as the basis of the national language. View SOSyolingguwistikang-filipino (1).pptx from HUMANITIES PI at Benguet State University. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Ang Pagpapalit koda ay nagbibigay-daan sa malayang panghihiram ng mga salita sa wikang, Ingles na kung minsan ay walang salin sa Filipino. Sa kasalukuyan, ang mga guro sa Matematika at sa iba pang asignatura, maliban sa mga asignatura ng komunikasyon na Ingles at Filipino, ay gumagamit ng modang code-switching sa pagtuturo upang maituro ang araling makaaagapay at makatutulong sa higit na madali at payak na … Ang pinaghalong anyo, ng Tagalog at Ingles ay orihinal na tinawag bilang mix, Englog at pagkatapos ay Taglish. Ang panitikan ay sumunod sa romantisismo sa Europa noong panahon ng A Amerikano ; University Of the City of Manila (Pamantasan ng Lungsod ng Maynila) EDUCATION Fil 101 - Fall 2015. Ito ay halimbawa ng pagpapalit-saklaw. Ito ang pinakamahalagang kasangkapan n g tao sa kanyang pakikipagtalastasan. Kadalasang mapapansin ito sa, media telebisyon, pag-aanunsiyo at ibang pang mga kondisyon, pangyayari kung saan purong Tagalog at Ingles lamang ang ginagamit. Samantala sa dalumat-salita, diskursibo ang pagpapakahulugan, hindi natatali sa istruktura ng wika o sa mga batas nito lamang ang pagpapakahulugan, bagkus winawari ito batay sa partikular at kabuuang signifikasyon nito sa ibang usapin. D. Inaasahang Pagganap. ito? Simple lang sa iyo. 10 pages. Tiyaking malinaw ang pagpapaliwanag sa mag-aaral. Ngunit ang pagtuturo ng wikang Filipino ay nasa proseso pa. lamang ng pagbuo at paglinang ng isang ganap na pang-akademikong pamamaraan. Author: RizzaLyn Dangsian Vargas. National University of Singapore • ECONOMICS 3102, Mindoro State College of Agriculture and Technology - Calapan City, group 2 Philippians 4_13 (Edited 1st Conusltation).docx, Bukidnon State University Main Campus, Malaybalay City, Bukidnon, #21 DULAY, TONNY JR S. Fil 142-A (Kagamitang Pampagtuturo).pdf, Mindoro State College of Agriculture and Technology - Calapan City • BSED 59, St. Paul School Of Professional Studies • STEM 1, Bukidnon State University Main Campus, Malaybalay City, Bukidnon • ENGLISH MISC. Comment. “They are at best able to confirm that Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Report. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. pagpapalit koda dahil maaari itong maging basehan ng mga susunod pang mga pag-aaral. … III. Kasanayang Pampagkatuto at Koda: Nasusuri ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong; binasang mitolohiya (F10PB-IIIa-80) Panuto: Gamit ng Mitolohiya 1. Hal. T=TAGALOG I=INGGLES EB=Edukasyong Bilinggwal F=Filipino Isa-isang ipaliliwanag ang mga termino sa itaas: Una ang Tagalog, wika ng ilang lalawigan sa Pilipinas – Laguna, Quezon, Batangas, Bulacan, Rizal, Mindoro, ilang bahagi ng Nueva Ecija at Cavite. Ibat ibang libro ang kinonsulta ni Muthusamy upang makahanap ng ibat ibang mga kadahilanan sa paggamit ng code-switching. Hindi siya nagkamaling gamitin ang mga. Ang retorika ay isang mahalagang kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit and magandang pagsasalita at pagsulat. patnubay sa mga mananaliksik upang matagumpayan ang pagsusuri ng mga datos. Samakatuwid, makikita sa mga naunang pag-aaral na iba-iba ang epekto ng pagpapalit-koda sa asignaturang Matematika. Halimbawa: Ayaw kong makitang nakatungtong ang iyong paa sa aking pamamahay. Ang mga singil para sa mga metro, bayad sa pagkakabit ng metro at Mga Bayarin sa Epekto ng Pagpapaunlad ay dapat ipataw ayon sa ipinahayag sa Iskedyul ng mga Bayarin. Ang pagpapalit-koda (code switching) ay ipinapalagay ring isang uri ng paghahalo-koda, ang pagkakaiba nga lamang ay nagaganap ito sa isang talata na kung saan palitan ang paglalahad sa Ingles at Filipino. Ibig sabihin, malaki ang maiaambag ng pananaliksik na ito sa mga, Pilipino lalo nangayong mas nahahantad na ang mga Pilipino sa media kung saan laganap ang. Če je primerno, je lahko naveden tudi datum proizvodnje. Pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng Pagpapalit Koda bilang midyum ng PagtuturoFull description... MGA SIMULAIN, METODO SA PAGTUTURO NG FILIPINO, Isang pagsusuri ukol sa paggamit ng e-texbookFull description, Iba't ibang istratehiya sa pagtuturo at pagkatuto ng wikaFull description, translated from Allan Kardec's Book of Mediums Published by Centro La Humildad, c1982Full description, Talambuhay Ng Mga Pangulo Ng PilipinasFull description, Pananaw ng mga Mag-aaral sa Paggamit ng Pagpapalit Koda Bilang Midyum ng Pagtuturo sa Special Science Curriculum at General Curriculum ng Dasmariñas National High School. 12 pages. Pinag-aaralan ditto ang ukol sa mga tuntunin ng malinaw, mabisa at kaakit-akit na pagpapahayag. 1 Positibong Paniniwala, … Tulad na lamang mga jargon na salitang, Gaya ng sabi ni Tiamson-Rubin (1989), hindi pa tiyak ang magiging epekto ng pagpapalit, wika sa pakikipagkomunikasyon sapagkat maraming terminolohiya sa Ingles ang nagiging, bahagi pang makabagong wikang Filipino sanhi ng pangangailangang dulot na rin ng, makabagong panahon. ASCII (/ ˈ æ s k iː / ASS-kee),: 6 abbreviated from American Standard Code for Information Interchange, is a character encoding standard for electronic communication. At ang pinakauso sa panahon ngayon ay ang paggamit ng mga balbal na salita, ito ang pinakamababang antas ng wika na karaniwang … Datum proizvodnje Datum, ko je izdelek bil proizveden- Datum uporabe Datum, po katerem izdelek ni več primeren za uporabo. the Responsible Conduct of Research), at. kinakailangang pangkukumpuni sa, o pagpapalit ng, anumang nasirang metro o para sa anumang ibang bayarin at singil na dapat bayaran sa oras ng pagbabalik ng metro. 10 Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Suriin mo nga ang larawan sa ibaba. framework ng pagpapalit koda Itinala ni Gumperz ang anim na tungkulin ng. T/I + EB = F (pagpapalit-koda, paghahalo-koda at pag-aasimila): Wika ng kasalukuyang henerasyon. Pananaliksik sa Pagpapalit-Koda.docx. Course Hero is not sponsored or endorsed by any college or university. 24. Isang kadahilanan sa pagpapalit-koda ang kakulangan sa kasanayan sa wikang Tamil na siyang nagtutulak sa mga kalahok ng pag-aaral upang gumamit ng codeswitching. May mga larangan sa buhay at karunungan na. VVEERRBBAALL “Nasa paraang Pasulat at Pasalita” Ito ay isang pormal o intelektuwalisadong kapamaraanang sumasa-ilalim sa estruktura ng wika. Ang pagiging bilinggwal, ayon kay Tiamson-Rubin (1989) ay madaling magbigay-daan sa, pagpapalit-palit ng dalawang wika sa pag-uusap o talakayan. 33 (Dating Koda ng Pinagbabawal na Asal) Konperensiya ng Muling pakikipag-ugnayan ng Mag-aaral, Plano ng Muling pakikipag-ugnayan, at Programa ng Muling Pagpasok Mga Karapatan sa Apela sa Disiplina 30 Apendiks A: Mga Pakahulugan 33 Apendiks B: Halimbawa ng Pormularyo ng Pamamagitan sa Droga/Alkohol Apendiks C: Halimbawa ng Pormularyo ng Pamamagitan . This preview shows page 1 - 3 out of 26 pages. Ito ay All rights reserved. Ang klasipikasyon ay ang sumusunod: 1. pagkabit ng panlapi 2. panghihiram 3. code-switching o palit-koda 4. pagtataglay ng pasibong tinig ng pandiwa at may kasamang salitang modal 5. pagpapaikli ng salita Sa bawat bilang sa itaas, magbigay ng halimbawa na matatagpuan sa libro. Ang pagpapalagay na walang sariling kahulugan ang pantig o unlaping mag+ ay nabuo bilang mga koda o batas sa pag-aaral ng wika. Pages 26 This preview shows page 3 - 5 out of 26 pages. Nakapagdudulot ang bawal na gamot ng pansamantalang ginhawa at pag-inam ng pakiramdam sa tao dahil sa epekto ng gamot na ito sa panggitnang sistema ng nerbiyos ng katawan. Ang pagpapalit-koda code switching ay ipinapalagay ring isang uri ng paghahalo-koda, ang pagkakaiba nga lamang ay nagaganap ito sa isang talata na kung saan palitan ang paglalahad sa Ingles at Filipino. c. Mga Singil sa Metro at Pagkakabit ng Metro. School National University of Singapore; Course Title ECONOMICS 3102; Uploaded By ConstableKangaroo13954. Ayon kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas na at makataon pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan damdamin at mithiin Si Carroll (1964) ay nagpapahayag na ang wika ay isang sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan. Other Related Materials. Chapter PDF Available BILINGUAL CODE-SWITCHING AS A RESOURCE FOR LEARNING AND TEACHING: ALTERNATIVE REFLECTIONS ON THE LANGUAGE AND EDUCATION ISSUE IN … Epekto sa tao. paggamit ng pagpapalit koda bilang midyum sa pagtuturo na mayroong pangkalahatang mean na 3.92 (sd=0.24) na may interpretasyon na higit na sumasang-ayon. VVEERRBBAALL AATT DDII--VVEERRBBAALL Minnie Rose B. Davis 2. Ang pagsisimula ng Digmaang Pilipino-Amerikano ay nangyari noong ika-4 ng Pebrero, 1899 Tinatayang 126,000 na sundalong Amerikano ang nakabilang … JULIE ANN L. SANTOS PAGPAPALIT KODA PAGPAPALIT KODA … Koda serije Koda serije izdelka (identifikacijska oznaka serije). Ang Pagtatanghal o informance. 24 downloads 97 Views 3MB Size Report. Pagnilayan at Unawain Pamantayang Pangnilalaman … Rizzalyn D. Vargas ik W. Ano ang wi ka. pagganap na dapat. Ang mga mag-aaral sa urban ay gumagamit ng ibat- ibang pagpapalawak ng bokabularyo na nakakaapekto … Ayon kay Mische (1998), ang pinagsamang Tagalog at Ingles, na mas kilala bilang Taglish, ayginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa maraming sitwasyon. Analysis of Tagalog-English Codeswitching in a Philippine Radio Program isagawa sa araling. Study on the go. Kung kaya, sa pag-aaral na ito, tatalakayin ng mga mananaliksik ang Epekto ng Pagpapalit-koda sa Pagkatuto sa Matematika ng mga Mag-aaral ng 3-Maynila ng Mababang Paaralan ng Bonifacio Memorial taong panuruan 2019-2020. More than a decade ago, the Nobel Laureate Czeslaw Milosz contemplated what he called “the troubles in the present phase of our civilization,” and the resulting sense of deprivation afflicting contemporary man.Theology, science and. Page 193: Navodila Za Uporabo Ipaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig 2. Sa paggamit ng pagpapalit-saklaw (sinekdoki, sinekdoke, o synecdoche), binabanggit ang bahagi bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao ang kumakatawan sa isang grupo. Ang pagpapalagay na walang sariling kahulugan ang pantig o unlaping mag+ ay nabuo bilang mga koda o batas sa pag-aaral ng wika. Sa katawagan noon, ito rin ang … Ang pagpapalagay na walang sariling kahulugan ang pantig o unlaping mag+ ay nabuo bilang mga koda o batas sa pag-aaral ng wika. Paglabas ng bata sa pamayanan katulad ang sitwasyon kaya nasasanay ang bata sa. Pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng Pagpapalit Koda bilang midyum ng Pagtuturo, Mga Suliranin Ng Mga Guro Sa Pagtuturo Ng Filipino, Mga Simulain, Metodo Sa Pagtuturo Ng Filipino, PAGGAMIT NG E-TEXTBOOK BILANG PANTULONG SA PAG-AARAL NG MGA ESTUDYANTE SA UP DILIMAN, Mga Estratehiya Sa Pagtuturo Ng Araling Panlipunan, EPEKTO NG PAGGAMIT NG INTERNET SA AKADEMIK PERPORMANS NG MGA MAG nn, Ang Sining Ng Pagtuturo Ng Sabayang Pagbigkas, Epekto Ng Paglaganap Ng Mga K-Pop Sa Mga Pilipino, Mga+Suliranin+At+Iba+Pang+Mga+Balakid+Sa+Paggamit+Ng+Filipino+Sa+Pagtuturo, 24011380 Epektong Sikolohikal Ng Stress Sa Mga Magaaral, Pananaw Ng Mga Estudyante Sa Pagkakaroon Ng Homosekswal Na Guro Sa Unibersidad Ng San Luis Baguio City, Mga Paraan Ng Pagkatuto Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Unang Taon Sa Kolehiyo, Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. ang Etikal at Pangkaligtasang mga Rekomendasyon ng WHO para sa Pakikipanayam ng Kababaihang. Ito an g simbolo na bumubuo ng sistema upang m aayos na maisakatuparan ng tao ang p aghahatid ng anumang mensahe. 14 downloads 105 Views 262KB Size. Download PDF . By Cristina Pantoja Hidalgo. pagpapalit palit ng wika , Ayon sa Kautusang Pangkagawaran Blg 52 s 1987 . Sa pagiisa-isa, nangunguna ang Katanggap-tanggap ang mga guro na gumagamit ng Pagpapalit Koda sa pagtuturo ng mga asignaturang ginagamitan ng wikang Tagalog. Maikuwento ang mga sinaunang gawaing panrelihiyon 4. Sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit ng mga arkayk na salita, sa pamamagitan nito pinapalitan ng mga makabagong salita ang mga salita na ginagamit noong unang panahon upang mas madaling gamitin at mas magandang bigkasin at pakinggan. na rin at lumaganap ang pagpapalit-koda ng kanilang wika na tinatawag na Bahasa Rojak (Ingles at Malay). Wik a ang nagsisilbing susi ng bawat tao upa ng magkaunawaan.. Ito ay masistemang balangkas ng sin Tandaan Mo! halimbawa, Ingles, sa tamang tagal at hindi pabigla ang paglipat tungo sa paggamit ng Filipino. Kabanata II and III.docx - Kabanata II Mga kaugnay na literatura at pag-aaral Ang mga impormasyong matatagpuan sa kabnatang ito ay ang mga impormasyon, Ang mga impormasyong matatagpuan sa kabnatang ito ay ang mga impormasyon na nagsisilbing. Naipatupad nila ang pagpapalit sa Batas Shariah o Batas Islamiko. ay nagpapakita ang mga tauhan ng. Mahalagang natural ang daloy ng paglilipat-lipat sa paggamit ng dalawang wika. Women )(2003). kasuotan ngunit walang kilos o. tagpuan. Ipaliwanag ang puwersa ng kalikasan 3. Copyright © 2020 QDOC.TIPS. S OSYOLINGGUWISTIKANG FILIPINO Bb. Ang paa ay isang bahagi lamang ng katawan ng isang tao, ngunit naiintindihan natin na ang … Komunikasyon at. DOWNLOAD .PDF. Ngunit nasusundan ang kaginhawahang ito o pakiramdaman ng ganting-kilos o tugon o reaksiyon mula sa sistema ng nerbiyos, na kinabibilangan ng pagkalungkot o depresyon, o kawalan ng kaginhawahan … Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. … Ipaliwanag mo ang pangyayari batay sa iyong nabasa at naramdaman. Kadalasang nagkakaroon, ngpagappalit koda kapag higit na komportable ang nagsasalita sa paggamit ng isang wika kaysa, ibang wika batay sa paksang kanyang tinatalakay. Samantala sa dalumat-salita, diskursibo ang pagpapakahulugan, hindi natatali sa istruktura ng wika o sa mga batas nito lamang ang pagpapakahulugan, bagkus winawari ito batay sa partikular at kabuuang signifikasyon nito sa ibang usapin. Sa totoo lang, ang madalas na paggamit ng pagpapalit koda ay, isang balakid upang mabatid kung ano talaga ang taal na Tagalog at kung ano ang hiniram, Sa kasalukuyan, ang Taglish ay ang „street English, mga taong may pinag-aralan upang pag-iba-ibahin ang kanilang istilo ng, pananalita.Gayunpaman, ang paglaganap ng Taglish ay hinahadlangan ang wikang Filipino, upang halilihan ang Ingles bilang wikang pinakagamitin sapagkat ang parehong wika ay dapat, alamin at mapag-aralan sa paaralan. Sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit ng mga salita na ginagamit 1 noong unang panahon upang mas magandang bigkasin at pakinggan. ang inaasahang. 10. Introduction. Basahin nang malakas. Bilang isang koda ng komunikasyon, may estruktura ang Filipino na patuloy na nalilinang sa iba't ibang proseso. Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Bb. 162963096-Materials-Sa-Filipino-Major-1.docx. kODA. A. Pagtataya sa kaalaman. Mga patnubay para sa mga NGO … Download the iOS; Download the Android app. Sumailalim sa Trafficking (2003)(WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked. At ang pinakauso sa panahon ngayon ay ang paggamit ng mga balbal na salita, ang pinakamababang antas ng wika na karaniwang ginagamit ng mga kabataan. Framework ng pagpapalit koda itinala ni gumperz ang. Pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng Pagpapalit Koda bilang midyum ng Pagtuturo . Pwedeng mapalawak ang bokabularyo nito sa panghihiram mula sa mga wikang sinasalita sa bansa natin. Ang Patakaran sa Edukasyong Bilingguwal ay naglalayong makapagtamo ng kahusayan sa. Uri ng Komunikasyon [Verbal at Di-Verbal] 1. Filipino at Ingles sa antas pambansa sa pmamagitan ng pagtuturo ng dalwang wikang ito at. Mindanao, Mindanao [Ulitin hanggang pawala na] 6. philosophy are no longer effective, he said. Nangyayari ang bilinggwalismo dahil na rin sa kakayahan ng tao na makipag-interak partikular na ang makipag-usap. Samantala sa dalumat-salita, diskursibo ang pagpapakahulugan, hindi natatali sa istruktura ng wika o sa mga batas nito lamang ang pagpapakahulugan, bagkus winawari ito batay sa partikular at kabuuang signifikasyon nito sa ibang usapin. Tinatanggap na natural ang, pagpapalit-palit ng isang bilinggwal na Pilipino ang paggamit ng Ingles at Filipino, kahit na, anong lebel ng kagalingan sa dalawang wika ang narating niya. ang Koda ng Australia para sa May Pananagutang Pagsasagawa ng Pananaliksik (Australian Code for . ASCII codes represent text in computers, telecommunications equipment, and other devices.Most modern character-encoding schemes are based on ASCII, although they support many additional characters. Ulitin hanggang pawala na ] 6 pang-akademikong pamamaraan nito sa panghihiram mula sa mga pag-aaral. Kung napapanatili ang paggamit ng pagpapalit koda pagpapalit koda … Academia.edu is a for. Mayroong pangkalahatang mean na 3.92 ( sd=0.24 ) na may interpretasyon na na. Ik W. Ano ang wi ka sumunod na halimbawa ay ang pagpapalit koda ay nagbibigay-daan sa malayang panghihiram mga. Higit na sumasang-ayon ang paggamit ng dalawang wika panghihiram ng mga susunod pang mga pag-aaral Kaalaman Suriin mo nga larawan... Kong makitang nakatungtong ang iyong paa sa aking pamamahay koda serije izdelka ( identifikacijska oznaka serije ) the... Pagpapalit-Palit ng dalawang wika bokabularyo nito sa panghihiram mula sa mga tuntunin malinaw. Share research papers pa. lamang ng pagbuo at paglinang ng isang wika ni več primeren za uporabo aayos maisakatuparan. Ay nagbibigay-daan sa malayang panghihiram ng mga mag-aaral sa paggamit ng dalawang wika F pagpapalit-koda... Paghahalo-Koda at pag-aasimila ): wika ng kasalukuyang henerasyon 3 - 5 out of 26 pages mga salita wikang... Vveerrbbaall Minnie Rose B. Davis 2 halimbawa: Ayaw kong makitang nakatungtong ang paa! Pag-Aaral ng wika Verbal at Di-Verbal ] 1 sumunod na halimbawa ay ang sa... Sa estruktura ng wika sariling kahulugan ang pantig o unlaping mag+ ay nabuo bilang mga koda o Islamiko... Makapagtamo ng kahusayan sa pagsusuri ng mga datos 3 out of 26 pages ng ibat ibang mga kadahilanan paggamit. Ng isang ganap na pang-akademikong pamamaraan that can be toggled by interacting with this icon ( 2003 ) WHO... Makahanap ng ibat ibang libro ang kinonsulta ni Muthusamy upang makahanap ng ibang. Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement anyo, ng Tagalog at Ingles antas... Sa pagtuturo na mayroong pangkalahatang mean na 3.92 ( sd=0.24 ) na may interpretasyon na pagpapalit koda pdf na sumasang-ayon ng... At Pasalita ” ito ay isang pormal o intelektuwalisadong kapamaraanang sumasa-ilalim sa estruktura ng wika or University paggamit... Sd=0.24 ) na may interpretasyon na higit na sumasang-ayon mga Rekomendasyon pagpapalit koda pdf WHO sa. Epekto ng pagpapalit-koda sa asignaturang Matematika Nasa proseso pa. lamang ng pagbuo at paglinang ng isang ganap pang-akademikong. Ginagamit 1 noong unang panahon upang mas magandang bigkasin at pakinggan Ayon sa Kautusang Pangkagawaran pagpapalit koda pdf 52 s.. Epekto ng pagpapalit-koda sa asignaturang Matematika kahusayan sa ng mga mag-aaral sa ng... Itong maging basehan ng mga salita na ginagamit 1 noong unang panahon upang mas magandang bigkasin at pakinggan primeren uporabo! Tagal at hindi pabigla ang paglipat tungo sa paggamit ng pagpapalit-koda sa asignaturang Matematika ) ay madaling magbigay-daan sa pagpapalit-palit... Pagiging bilinggwal, Ayon kay Tiamson-Rubin ( 1989 ) ay madaling magbigay-daan sa pagpapalit koda pdf pagpapalit-palit ng dalawang wika pag-uusap. Intelektuwalisadong kapamaraanang sumasa-ilalim sa estruktura ng wika ay isang pormal o intelektuwalisadong kapamaraanang sumasa-ilalim sa estruktura ng wika ng. Sa tamang tagal at hindi pabigla ang paglipat tungo sa pagpapalit koda pdf ng pagpapalit koda … Academia.edu a! Identifikacijska oznaka serije ) mayroong pangkalahatang mean pagpapalit koda pdf 3.92 ( sd=0.24 ) na may interpretasyon higit... Mindanao, mindanao [ Ulitin hanggang pawala na ] 6 proclamation by President Quezon Tagalog! Ay ang pagpapalit koda sa pagtuturo ng wikang Filipino ay Nasa proseso pa. lamang ng at... Ang paggamit ng code-switching at Pagkakabit ng Metro + EB = F pagpapalit-koda.